SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • YÖKDİL Sınavı nedir?Open or Close

  Üniversiteler Arası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) yürürlükten kaldırılıp Türkiye’deki bütün yabancı dil sınavlarının tek çatı altında toplandıktan sonra bu durumdan en çok lisansüstü eğitim ve doçentlik başvuruları için sınava giren adaylar etkilendi çünkü Yabancı Dil Sınavı (YDS) hem bu sınava giren kitlenin çok fazla olması hem de bu kitlenin birbirlerinden çok farklı amaçlarla sınava giriyor olması sebebiyle çok ileri düzeyde kaldı ve haliyle akademik amaçla bu sınava giren adaylar için çok zorlu olmaya başladı. Bu durum Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından fark edildikten sonra alana özgü bir yabancı dil sınavı projesi başlatıldı ve mevcut YDS sınavının yanında adayın alanındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri) dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL Sınavı) süreci başlatıldı ve uygulamaya konuldu.

 • YÖKDİL ve YDS'nin farkı nedir?Open or Close

  YÖKDİL, YDS ile kıyaslandığında daha kolay bir sınavdır, ancak bu durum bireye göre farklılık gösterebilir. YÖKDİL Sınav sorularının hazırlanması Ankara Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. YÖKDİL Sınav sonuçlarının değerlendirmesi Anadolu Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. YDS’ni hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi ÖSYM sınav merkezi tarafından yapılmaktadır. Her iki sınavda da soru sayı ve dağılımları farklılık göstermektedir. YDS’de olan “Eş anlamlı Cümleyi Bulma” ve “Diyalog Tamamlama” gibi sorular YÖKDİL’de yer almıyor. YDS’de her aday kendi optik formunu, sınavdaki soruların tamamını görebilir ancak YÖKDİL’de adaylar mail ve şifreleri ile sadece 8 adet soruya ulaşabiliyorlar.

 • YÖKDİL puanı kaç yıl geçerli?Open or Close

  YÖKDİL sınavı esas olarak akademik kadro alımlarında akademisyenlerin YDS’den istenilen puanları elde etmekte güçlük çektikleri için YÖK tarafından uygulamaya koyulan bir sınavdır. Bundan dolayı görünün o ki amaç akademisyenlere kolaylık sağlamak. YDS’den alınan puanlar akademik kadro alımlarında belli bir süre ile sınırlı değildir ve muhtemelen aynı durum YÖKDİL sınavı için de geçerli ancak konu ile ilgili resmi bir kişi veya kurum tarafından açıkça belirtilmiş bir ifade bulunmamaktadır.

 • YÖKDİL Sınav ücreti ne kadar?Open or Close

  26 Eylül 2017 YÖKDİL Sınavı için yayınlanan kılavuzda belirtilen sınav başvuru ücreti 75 TL'dir.

 • YÖKDİL Sınavına kimler girebilir?Open or Close

  YÖK Başkanı 26 Ocak 2017 günü yaptığı açıklamada; "Bu sınava, başta yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar olmak üzere, yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabilecek. Odak noktası, lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar." bilgisini paylaştı.

 • YÖKDİL puanı DUS için geçerli mi?Open or Close

  YÖKDİL Sınavından aldığınız puan DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Sınavı) için kullanılabilir.

 • YÖKDİL puanı TUS için geçerli mi?Open or Close

  YÖKDİL Sınavından aldığınız puan TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) için geçerlidir.

 • YÖKDİL Sınavı başarısı nasıl değerlendirilecek?Open or Close

  İlgili mevzuat düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

 • Hem YÖKDİL hem de YDS'ye girebilir miyim?Open or Close

  Evet. Adaylar her iki sınava da girebilir ve her iki sınavın da eşit geçerliliği olacaktır.

 • YÖKDİL Sınavı hangi illerde yapılıyor?Open or Close

  Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Zonguldak

 • YÖKDİL Sınavı hangi dillerde yapılıyor?Open or Close

  YÖKDİL Sınavı, Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılmaktadır.

 • YÖKDİL Sınavı hangi alanlarda yapılıyor?Open or Close

  YÖKDİL Sınavı Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında yapılmaktadır.

 • YÖKDİL Sınav soru ve cevapları yayımlanıyor mu?Open or Close

  YÖKDİL Sınavının soru ve cevaplarının sadece %10'luk (8 soru) bir kısmı sadece sınava girmiş adayların erişimine açılmaktadır. Adaylar kendi e-posta adres ve şifreleri ile sorulara erişebilirler.

 • YÖKDİL sınavı nerelerde geçerli olacak?Open or Close

  • Öğretim elemanı kadro başvurularda (Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman, Çevirici) • Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için üniversitelere yapılan başvurularda, • Doçentlik sınavına başvurularda, • Yabancı dille eğitim yapılan üniversitelerde aranan dil kriterlerinde geçerli olacak.

 • YÖKDİL Sınavı yılda kaç kere yapılacaktır?Open or Close

  YÖKDİL Sınavı ilk kez 05.03.2017 tarihinde uygulandı. 2. YÖKDİL Sınavı 09.07.2017 tarihinde yapılacak. 3. YÖKDİL Sınavı Kasım 2017’de yapılacak ancak yılda 3 defa uygulanıyor olması 2017 yılına özel. 2018 yılından itibaren yılda sadece 2 defa yapılacak.

 • YÖKDİL sınavında kaç soru soruluyor?Open or Close

  YÖKDİL Sınavında toplam 80 soru soruluyor.

 • YÖKDİK sınavında soru dağılımı nasıl oluyor? Open or Close

  • Kelime / Gramer Bilgisi: 20 • Cloze Test: (5x2) 10 • Cümle Tamamlama: 11 • İngilizce-Türkçe Çeviri: 6 • Türkçe-İngilizce Çeviri: 6 • Okuduğunu Anlama: 15 (5x3) • Paragraf Tamamlama: 6 • Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma: 6

 • YÖKDİL sınavında puanlama nasıl yapılıyor?Open or Close

  YÖKDİL Sınavı'nda her doğru cevap 1.25’lik bir puan seviyesine karşılık gelmektedir. Yanlışlar doğruları götürmez.

 • YÖKDİL sınavında hangi alanı seçmeliyim?Open or Close

  YÖKDİL Sınavı Sosyal Bilimler, Fen ve Sağlık Bilimleri olarak üç farklı alanda yapılmaktadır. Bu üç alanın zorluk seviyeleri birbirine yakın olup birbirine eşdeğerdir. Adaylar kendi alanlarını ve hangi alanda ne kadar etkin olduklarını dikkate alarak hangi alanda sınava girmek istediklerine kendileri karar verebilirler. Sınavdan elde ettikleri puanı lisansüstü eğitim ve doçentlik başvurusunda puanı elde ettikleri alana bakılmaksızın kullanılabilecektir.

 • YÖKDİL Sınavı hangi durumlarda geçersiz sayılıyor?Open or Close

  Sınav süresince adayların; konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılır.

Bizden Haber Alın

+ 90 505 984 71 63
+ 90 222 231 22 66